Leren met Scratch

Wat kunnen leerlingen leren van het bouwen met Scratch van interactieve verhalen, filmpjes, spelletjes, muziek en kunst?

Een van de dingen die ze meekrijgen zijn de wiskundige en computertechnische ideeën waarop Scratch is gebaseerd. Terwijl leerlingen bezig zijn met het bouwen in Scratch, leren ze omgaan met computerthema’s zoals herhaling en voorwaarden. Ook krijgen ze inzicht in belangrijke wiskundige concepten zoals coördinaten, variabelen en toevalsgetallen.

Heel belangrijk is dat leerlingen met deze concepten kennis maken in een zinvolle en motiverende context. In een gewone wiskundeles zal het onderwerp variabelen over het algemeen leerlingen niet direct persoonlijk aanspreken. Maar als variabelen worden behandeld in relatie tot Scratch, kunnen zij variabelen meteen zinvol toepassen: om de snelheid van een filmpje te bepalen, of om de score bij te houden in een spelletje dat ze aan het maken zijn.

Wanneer leerlingen bezig zijn met Scratch, leren ze ook iets over het ontwerpproces. Over het algemeen zal een student beginnen met een idee, een werkend prototype bouwen, daarmee experimenteren, problemen oplossen als niet alles werkt, commentaar krijgen van anderen en dan het project herzien en aanpassen. Eigenlijk een cyclus: een idee leidt tot een project, wat weer leidt tot nieuwe ideeën, nieuwe projecten, enzovoort.

lerenmetscratch2

Deze project/ontwerpaanpak heeft veel van de 21ste-eeuwse vaardigheden in zich die heel belangrijk zijn voor succes in de toekomst: creatief denken, duidelijk communiceren, systematisch analyseren, effectief samenwerken, ontwerpen in cycli, continue educatie.

Het bouwen in Scratch helpt leerlingen ook om op een hoog niveau digitale technologie vloeiend te beheersen. Wat bedoelen we daarmee? Om bijvoorbeeld vloeiend te zijn in Engels, Spaans of een andere taal, moet je niet alleen leren lezen, maar ook schrijven – met andere woorden: in staat zijn jezelf uit te drukken in een taal. Het vloeiend beheersen van digitale technologie is vergelijkbaar: je moet niet alleen leren hoe je een computer kunt gebruiken, maar ook hoe je er iets mee kunt maken.

Natuurlijk zullen de meeste leerlingen niet opgroeien tot professionele programmeurs, net als de meeste van hen geen schrijver of journalist zullen worden. Maar leren programmeren biedt voor elk wat wils: het inspireert leerlingen om zichzelf creatiever te uiten, het helpt ze om zich te ontwikkelen als logische denkers en het leert ze de werking begrijpen van vormen van nieuwe technologie die ze iedere dag van hun leven tegenkomen, overal.

Referenties (in het Engels)

Rethinking Learning in the Digital Age

Learning for the 21st Century

 

http://scratch.mit.edu

Tekst © scratchweb.nl

lerenmetscratch1